รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. หญิง S 15 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
4
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
5
ส.กาญจนบุรี
ส.กาญจนบุรี
6
ส.แพร่
ส.แพร่
7
ส.แพร่
ส.แพร่