รายการ เทเบิลเทนนิส พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว รอบสอง  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:40 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่