รายการ เทเบิลเทนนิส พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว รอบสอง  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
2
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่