รายการ เทเบิลเทนนิส พิการทางหู ชายเดี่ยว รอบสอง  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:20 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.นครนายก
ส.นครนายก
2
ส.ราชบุรี
ส.ราชบุรี