รายการ เทเบิลเทนนิส พิการทางหู ชายเดี่ยว รอบสอง  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:40 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.แม่ฮ่องสอน
ส.แม่ฮ่องสอน
2
ส.แพร่
ส.แพร่