รายการ เทเบิลเทนนิส พิการทางหู หญิงคู่ พบกันหมด  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:30 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.นครนายก
ส.นครนายก
2
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร