รายการ เทเบิลเทนนิส พิการทางหู หญิงเดี่ยว รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:00 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.นครนายก
ส.นครนายก
2
ส.กำแพงเพชร
ส.กำแพงเพชร