รายการ เทเบิลเทนนิส พิการทางหู ชายเดี่ยว รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:20 .
สนาม
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
2
ส.แพร่
ส.แพร่