รายการ วีลแชร์เทนนิส ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.ชัยภูมิ
ส.ชัยภูมิ
2
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี