รายการ วีลแชร์เทนนิส ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่ พบกันหมด ครั้งที่ 1  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 .
สนาม
สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
2
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี