รายการ วอลเลย์บอล พิการทางหู ทีมชาย ยืน รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:30 .
สนาม
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
9
8
10
5
6
1
12
3
4
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
2
3
11
6
10
9
2
8
7
12
5
1
4
ส.พิษณุโลก
ส.พิษณุโลก