รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1049
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
1052
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
3
1142
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
4
2005
ส.กาญจนบุรี
ส.กาญจนบุรี
5
2006
ส.กาญจนบุรี
ส.กาญจนบุรี
6
2057
ส.สุรินทร์
ส.สุรินทร์
7
2084
ส.ร้อยเอ็ด
ส.ร้อยเอ็ด
8
2085
ส.ร้อยเอ็ด
ส.ร้อยเอ็ด
9
4010
ส.ยะลา
ส.ยะลา
10
3001
ส.นครศรีธรรมราช
ส.นครศรีธรรมราช
11
4013
ส.กระบี่
ส.กระบี่
12
2162
ส.มหาสารคาม
ส.มหาสารคาม
13
3102
ส.ลำพูน
ส.ลำพูน