รายการ กรีฑา 800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:45 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2092
ส.ร้อยเอ็ด
ส.ร้อยเอ็ด
2
2148
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
3
2149
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
4
1155
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
5
1141
ส.นครปฐม
ส.นครปฐม
6
1154
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
7
3005
ส.นครศรีธรรมราช
ส.นครศรีธรรมราช
8
3006
ส.นครศรีธรรมราช
ส.นครศรีธรรมราช
9
4086
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
10
5007
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
11
2196
ส.สงขลา
ส.สงขลา
12
3053
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่