รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:10 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1121
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
3
2009
ส.กาญจนบุรี
ส.กาญจนบุรี
4
2126
ส.หนองบัวลำภู
ส.หนองบัวลำภู
5
2173
ส.นครพนม
ส.นครพนม
6
3103
ส.ลำพูน
ส.ลำพูน
7
3079
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
8
4020
ส.ภูเก็ต
ส.ภูเก็ต