รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:25 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
4031
ส.สงขลา
ส.สงขลา
2
4081
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
3
2130
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
4
4030
ส.สงขลา
ส.สงขลา
5
1144
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
6
1053
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
7
1052
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
8
4082
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์