รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:30 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2138
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
2
1075
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
3
3009
ส.นครศรีธรรมราช
ส.นครศรีธรรมราช
4
2146
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
5
1162
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
6
4074
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
7
1163
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
8
2059
ส.สุรินทร์
ส.สุรินทร์