รายการ กรีฑา 400 m ญ พิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:10 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
3080
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย