รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:20 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2100
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
2
2101
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
3
2176
ส.ชุมพร
ส.ชุมพร
4
4044
ส.สุราษฎร์ธานี
ส.สุราษฎร์ธานี
5
4045
ส.สุราษฎร์ธานี
ส.สุราษฎร์ธานี
6
3055
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
7
3044
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่