รายการ กรีฑา 400 ม. ชาย วีลแชร์ T53 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:30 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
4068
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
3
2046
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
4
2047
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น