รายการ กรีฑา 400 ม. หญิง วีลแชร์ T54 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:35 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2029
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
2
1009
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี