รายการ กรีฑา 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รอบคัดเลือก  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:05 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2196
ส.สงขลา
ส.สงขลา
3
4074
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
4
1076
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
5
1163
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
6
2092
ส.ร้อยเอ็ด
ส.ร้อยเอ็ด
7
2146
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
8
3005
ส.นครศรีธรรมราช
ส.นครศรีธรรมราช