รายการ กรีฑา 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:30 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1109
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
4
3031
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่