รายการ กรีฑา 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบคัดเลือก  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:35 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
4
1172
ส.เพชรบุรี
ส.เพชรบุรี
6
3046
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่