รายการ กรีฑา กระโดดไกล ชาย พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:45 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1154
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
2
1155
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
4
2137
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
6
2191
ส.สงขลา
ส.สงขลา
7
3021
ส.ปัตตานี
ส.ปัตตานี
8
3053
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
9
4077
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
10
4086
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์