รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:45 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2178
ส.ชุมพร
ส.ชุมพร
2
1005
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
3
1102
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
4
1103
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
5
3034
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
6
2114
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี