รายการ กรีฑา 400 m ช พิการทางสมอง T38 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:05 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1047
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
2
1044
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
3
3083
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
4
2011
ส.กาญจนบุรี
ส.กาญจนบุรี
5
1139
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
6
2160
ส.หนองคาย
ส.หนองคาย
7
2052
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
8
2051
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น