รายการ บอคเซีย ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง พบกันหมด  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
2
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่