รายการ บอคเซีย ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
ส.อำนาจเจริญ
ส.อำนาจเจริญ