รายการ บอคเซีย ประเภทคู่ BC3 ไม่แยกชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
2
ส.เพชรบุรี
ส.เพชรบุรี
3
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
4
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
5
ส.นครนายก
ส.นครนายก