รายการ บอคเซีย ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง รอบแรก  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:50 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.อำนาจเจริญ
ส.อำนาจเจริญ
2
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี