โกลบอล

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560

โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 19
ส.นนทบุรี  vs  ส.นครนายก
 รอบแรก
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 20
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
ส.นครนายก  vs  ส.สมุทรปราการ
 พบกันหมด
13:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 22
ส.ชลบุรี  vs  ส.นครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 23
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
โกลบอล - ทีมชาย
รวม โกลบอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day โกลบอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel