โกลบอล

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 24
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 25
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
รวม โกลบอล  3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day โกลบอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel