เซปักตะกร้อ

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    คู่ที่ 49
ส.ชลบุรี  vs  ส.หนองคาย
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย 
ส.ปัตตานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย 
ส.ชลบุรี  vs  ส.สตูล
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 50
ส.นครสวรรค์  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:45
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 51
ส.นครปฐม  vs  ส.ปัตตานี
 รอบแรก
10:30
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   คู่ที่ 52
ส.หนองคาย  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน) 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
รวม เซปักตะกร้อ  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel