ยิงธนู

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

ยิงธนู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Recurve บุคคลชาย set Point ST 70 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve บุคคลชาย set Point ST 70 เมตร
Recurve บุคคลชาย set Point ST 70 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Recurve บุคคลชาย set Point ST 70 เมตร
Compound Round Open บุคคลชาย 50 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Compound Round Open บุคคลชาย 50 เมตร
Compound Round Open บุคคลชาย 50 เมตร 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ยิงธนู - Compound Round Open บุคคลชาย 50 เมตร
รวม ยิงธนู  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยิงธนู
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel