ฟุตบอล

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   คู่ที่ 7
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 8
ส.นครนายก  vs  ส.นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel