เทเบิลเทนนิส

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ส.ภูเก็ต  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
ส.ราชบุรี  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
ส.แพร่  vs  ส.ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
ส.นครปฐม  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
ส.แม่ฮ่องสอน  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
ส.เชียงราย  vs  ส.แพร่
 รอบแรก
09:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
ส.อุตรดิตถ์  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
ส.นครปฐม  vs  ส.ราชบุรี
 รอบแรก
09:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบสอง
09:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 11
ส.อุบลราชธานี  vs  ส.อุบลราชธานี 2
 พบกันหมด
09:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
ส.อุบลราชธานี  vs  ส.ระยอง
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
ส.เชียงราย  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
ส.ภูเก็ต  vs  ส.หนองบัวลำภู
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 16
ส.เพชรบุรี  vs  ส.เชียงราย
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 17
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบสอง
10:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 18
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบสอง
10:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 19
ส.ขอนแก่น  vs  ส.เพชรบุรี
 รอบสอง
10:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
ส.นครนายก  vs  ส.ราชบุรี
 รอบสอง
10:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
ส.ราชบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
ส.แม่ฮ่องสอน  vs  ส.แพร่
 รอบสอง
10:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ราชบุรี
 รอบสอง
10:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 24
ส.นครนายก  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 25
ส.นครนายก  vs  ส.กำแพงเพชร
 รอบแรก
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 26
ส.ขอนแก่น  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 31
ส.อุบลราชธานี  vs  ส.เชียงราย
 พบกันหมด
11:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 32
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 33
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 34
ส.เชียงราย  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 35
ส.เชียงใหม่  vs  ส.เพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 37
ส.แพร่  vs  ส.ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 36
ส.ราชบุรี 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 38
ส.เชียงใหม่  vs  ส.นครนายก 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 39
ส.นครนายก  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว    คู่ที่ 42
ส.เชียงราย  vs  ส.อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
12:20
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางสมอง TT11 ชายเดี่ยว
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 43
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 พบกันหมด
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 44
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครปฐม
 รอบแรก
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 45
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 46
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางหู หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 48
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงเดี่ยว
พิการทางหู ชายเดี่ยว   คู่ที่ 47
ส.ราชบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายเดี่ยว
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 51
ส.แพร่ 2  vs  ส.ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 52
ส.นครปฐม  vs  ส.แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 50
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครนายก
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 53
ส.นครนายก  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 พบกันหมด
14:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 54
ส.ราชบุรี  vs  ส.แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการทางหู ชายคู่
รวม เทเบิลเทนนิส  45 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel