วอลเลย์บอล

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 25
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชัยภูมิ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.มุกดาหาร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 26
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 27
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วอลเลย์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel