ยิงปืน

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

                 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - R3 10 ม.ปืนยาวอัดลม ท่านอน ผสม SH1
P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - P2 10 ม.ปืนสั้นอัดลม หญิง SH1
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ผสม SH2
R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ประเภททีมผสม SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - R9 50 ม.ปืนยาวท่านอน .22 ประเภททีมผสม SH2
P2 10 ม. ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - P2 10 ม. ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง SH1
FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1
FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1
FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1
FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1
FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  
 รอบ 8 ทีม
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1
FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1  
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - FTR1 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH1
รวม ยิงปืน  11 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยิงปืน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel