กรีฑา

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางหู
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F46 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F46
กระโดดสูง ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
กระโดดไกล ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F57
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F55
800 ม. พิการทางหู หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 800 ม. พิการทางหู หญิง
800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
08:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
800 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
08:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย วีลแชร์ T53
800 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:55
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 800 ม. หญิง วีลแชร์ T54
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F36
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F37
กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางปัญญา F20
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F56
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F35 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F35
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:55
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
400 m ช พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
10:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 m ช พิการทางสมอง T37
400 m ญ พิการทางสมอง T37 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 m ญ พิการทางสมอง T37
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F43
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F42
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F55
400 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย วีลแชร์ T53
400 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
10:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง วีลแชร์ T54
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 
รอบชิงชนะเลิศ
10:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T44
400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47 
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47
400 ม. หญิง พิการแขน-ขา T45-T46-T47 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการแขน-ขา T45-T46-T47
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F46
กระโดดสูง หญิง พิการแขน-ขา F45-F46-F47 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง หญิง พิการแขน-ขา F45-F46-F47
กระโดดสูง ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการทางหู
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย กลุ่ม 3 F13 (B3)
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F56
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F57
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
 รอบคัดเลือก
14:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
14:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการแขน ขา F44
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
 รอบคัดเลือก
14:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
 รอบคัดเลือก
14:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา F13 (B3)
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F42
กระโดดไกล ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางหู
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางปัญญา F20
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F56
400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
14:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)
400 m ญ พิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ
15.05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 m ญ พิการทางสมอง T38
400 m ช พิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ
15:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 m ช พิการทางสมอง T38
รวม กรีฑา  65 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel