กรีฑา

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F42 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F42
กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการแขน ขา F44
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F42 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F42
ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F43
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F57
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T36
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T36
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37
100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38
100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T44
100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการแขน ขา T46
พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู
กระโดดไกล หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการทางหู
กระโดดสูง ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง ชาย พิการแขน-ขา F45-F46-F47
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F42
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F43
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56
100 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย วีลแชร์ T53
100 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
รอบชิงชนะเลิศ
10:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง วีลแชร์ T54
800 ม. หญิง พิการทางตา T11 
รอบชิงชนะเลิศ
10:55
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการทางตา T11
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 3 T13 (B3)
800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46 
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46
กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F46 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F46
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F57
พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
11:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย วีลแชร์ F55
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
 รอบคัดเลือก
12:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
12:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
12:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47
รวม กรีฑา  47 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel