กรีฑา

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา  กลุ่ม 2 F12 (B2)
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F37 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F37
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F55
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3)
4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา  F43
ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F55
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา  F44
พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38
ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ขว้างจักร ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางหู
ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2)
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F37 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
11:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F37
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
ขว้างจักร หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง  พิการทางหู
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู
พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20
4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
13:59
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38  
รอบชิงชนะเลิศ
14:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38
4x100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 - T38 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
14:12
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 - T38
4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13
1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 1,500 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู
1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 1,500 ม. ชาย กลุ่มพิการหู
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา  F42
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา  F43
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F38
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F35 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
14:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F35
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57
1,500 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
15:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 1,500 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T45-T46 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา -  1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T45-T46
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
รวม กรีฑา  52 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel