กรีฑา

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระโดดไกล ชาย ตา F12(B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย ตา F12(B2)
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F38
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
08.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F38
พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
08.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 F11 (B1)
200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
 รอบคัดเลือก
08.30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08.40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08.45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
4x400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.26
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09.40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการตา  กลุ่ม 1 F11 (B1)
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
09.40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F38
4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:34
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา  กลุ่ม 3 F13 (B3)
ขว้างจักร ชาย พิการทางตา F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางตา F13 (B3)
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา  F42
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา  F43
200 ม. ชาย วีลแชร์ T53 
รอบชิงชนะเลิศ
10.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย วีลแชร์ T53
200 ม. หญิง วีลแชร์ T54 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10.30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง วีลแชร์ T54
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T42/43 
รอบชิงชนะเลิศ
10.50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T42/43
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T44 
รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T44
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา  F44
ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย กลุ่ม 2 F12 (B2)
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F38
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
11.10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F56
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F46 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา  F46
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F36
ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F37
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา  F44
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F45-46 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F45-46
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F36
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F37 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการทางสมอง F37
กระโดดไกล ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดไกล ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)
200 ม. ชาย พิการแขน ขา T45/46/47   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการแขน ขา T45/46/47
200 ม. หญิง พิการแขน ขา T45/46/47 
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการแขน ขา T45/46/47
ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)  
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร ชาย พิการทางตา กลุ่ม1 T11 (B1)
200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
13:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
14:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด ชาย พิการทางหู
กระโดดสูง หญิ งพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
14:15
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - กระโดดสูง หญิ งพิการทางหู
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:25
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3)
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:35
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2)
200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1)
4x400ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
15:05
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x400ม. หญิง พิการทางปัญญา T20
4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x400ม. ชาย พิการทางปัญญา T20
4x400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x400 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู
4x400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 4x400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู
รวม กรีฑา  57 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel