กรีฑา

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1)
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา  กลุ่ม 3 F13 (B3)
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา  กลุ่ม 1 F11 (B1)
พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38
200 ม. ชาย พิการทางสมองT38 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมองT38
รวม กรีฑา  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel