ฟุตซอล

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   สาย 3  คู่ที่ 14
ส.นครนายก  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบแรก
10.00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 3  คู่ที่ 15
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
11.30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 4  คู่ที่ 16
ส.นครราชสีมา  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 4  คู่ที่ 17
ส.ปราจีนบุรี  vs  ส.สุโขทัย
 รอบแรก
14.30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 2  คู่ที่ 18
ส.ชลบุรี  vs  ส.สุรินทร์
 รอบแรก
16.00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
รวม ฟุตซอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตซอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel