ฟุตซอล

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2560

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   คู่ที่ 19
ส.เชียงใหม่  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 20
ส.ชลบุรี  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบสอง
10:30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 21
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.พัทลุง
 รอบสอง
12:00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 22
ส.ร้อยเอ็ด  vs  ส.สุรินทร์
 รอบสอง
13:30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 23
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   คู่ที่ 24
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
รวม ฟุตซอล  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตซอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel