วีลแชร์เทนนิส

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

วีลแชร์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย 
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง 
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่ 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่
ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่ 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด ครั้งที่ 2
11:40
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่
รวม วีลแชร์เทนนิส  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วีลแชร์เทนนิส
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel