วีลแชร์เทนนิส

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

วีลแชร์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย 
ส.ชัยภูมิ  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง 
ส.ชลบุรี  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่ 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
10.30
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ ชายคู่
ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่ 
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
13:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่
รวม วีลแชร์เทนนิส  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วีลแชร์เทนนิส
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel