วีลแชร์เทนนิส

 

รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

วีลแชร์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง
ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่ 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 พบกันหมด ครั้งที่ 3
11:45
สนามกีฬาจิระนคร
Official
วีลแชร์เทนนิส - ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่
ประเภทวีลแชร์ หญิงคู่ 
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
รวม วีลแชร์เทนนิส  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วีลแชร์เทนนิส
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel