รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.นครสวรรค์  vs  ส.พัทลุง
 รอบแรก
10.00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.สุรินทร์  vs  ส.สระบุรี
 รอบแรก
11:30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 3  คู่ที่ 3
ส.ขอนแก่น  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 3  คู่ที่ 4
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครนายก
 รอบแรก
14.30
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.ระยอง  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
พิการทางหู   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.นครนายก  vs  ส.นครปฐม
 รอบแรก
12:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel