รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11(B1)
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา  กลุ่ม 3 F13 (B3)
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09.20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35
ขว้างจักร หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - ขว้างจักร หญิง พิการตา  กลุ่ม 1 F11 (B1)
พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35  
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37
200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37
200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T38
200 ม. ชาย พิการทางสมองT38 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กรีฑา - 200 ม. ชาย พิการทางสมองT38
รวม กรีฑา  12 รายการ  
 
โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 24
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
โกลบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 25
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
โกลบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
รวม โกลบอล  3 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    คู่ที่ 49
ส.ชลบุรี  vs  ส.หนองคาย
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
เซปักตะกร้อ - พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย 
ส.ปัตตานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย 
ส.ชลบุรี  vs  ส.สตูล
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 50
ส.นครสวรรค์  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:45
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 51
ส.นครปฐม  vs  ส.ปัตตานี
 รอบแรก
10:30
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
เซปักตะกร้อ - พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   คู่ที่ 52
ส.หนองคาย  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:15
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
เซปักตะกร้อ - กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน) 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
Official
รวม เซปักตะกร้อ  7 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6   คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT6
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7   คู่ที่ 2
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7   คู่ที่ 3
ส.ชลบุรี  vs  ส.ยโสธร
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT7
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8   คู่ที่ 4
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8   คู่ที่ 5
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำหญิงเดี่ยว TT8
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9   คู่ที่ 6
ส.สตูล  vs  ส.ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยวTT9
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10   คู่ที่ 7
ส.เชียงราย  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืน แข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดี่ยว TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 9
ส.สงขลา  vs  ส.สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ หญิงเดี่ยว TT6-TT10
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10   คู่ที่ 8
ส.สตูล  vs  ส.เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เทเบิลเทนนิส - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ยืนแข่งขันไม่ใช้ไม้ค้ำ ชายเดี่ยว TT6-TT10
รวม เทเบิลเทนนิส  9 รายการ  
 
บอคเซีย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เพชรบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นครนายก 2  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นครนายก  vs  ส.เลย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เลย  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นนทบุรี  vs  ส.อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.เพชรบุรี  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.ขอนแก่น  vs  ส.นครนายก
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เลย
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง 
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
บอคเซีย - ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง
รวม บอคเซีย  12 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว SU5 
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6 
ส.ชลบุรี  vs  ส.ชลบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชายคู่ SU5 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1 
ส.ยะลา  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
คู่ผสม WH1/WH2 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว 
ส.ชุมพร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว 
ส.ปทุมธานี  vs  ส.เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว
พิการทางหู คู่ผสม 
ส.สงขลา  vs  ส.แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู คู่ผสม
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว 
ส.เชียงราย  vs  ส.ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว
พิการทางหู บุคคลหญิง 
ส.นครราชสีมา  vs  ส.ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลหญิง
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว 
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว
พิการทางหู บุคคลชาย 
ส.สงขลา  vs  ส.สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู บุคคลชาย
คู่ผสม SL3-SU5 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - คู่ผสม SL3-SU5
พิการทางหู หญิงคู่ 
ส.นครราชสีมา  vs  ส.สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู หญิงคู่
พิการทางหู ชายคู่ 
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - พิการทางหู ชายคู่
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ปทุมธานี 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1
วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2 
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายคู่ WH1/WH2
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2 
ส.เชียงราย  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
แบดมินตัน - วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2
รวม แบดมินตัน  21 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ปัตตานี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
ส.ปัตตานี  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
ส.กาญจนบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ส.กาญจนบุรี  vs  ส.ขอนแก่น
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ขอนแก่น
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 1
ส.เพชรบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 2
ส.ลพบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.ลพบุรี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 4
ส.ชลบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 6
ส.ชลบุรี  vs  ส.ลพบุรี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.ฉะเชิงเทรา  vs  ส.เชียงราย
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.ฉะเชิงเทรา  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
ส.เชียงราย  vs  ส.อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.อุบลราชธานี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.ชุมพร
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชัยภูมิ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
ส.ชุมพร  vs  ส.ชัยภูมิ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชัยภูมิ
 รอบแรก
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ส.ลพบุรี  vs  ส.ตราด
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ส.ลพบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
ส.ตราด  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.ปัตตานี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.ชัยภูมิ
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
ส.ปัตตานี  vs  ส.ชัยภูมิ
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 1
ส.พิจิตร  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
ส.กาญจนบุรี  vs  ส.อุดรธานี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
ส.พิจิตร  vs  ส.กาญจนบุรี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
ส.ชลบุรี  vs  ส.อุดรธานี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
ส.พิจิตร  vs  ส.อุดรธานี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
ส.ชลบุรี  vs  ส.กาญจนบุรี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ส.แพร่  vs  ส.สุพรรณบุรี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ส.แพร่  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
ส.เชียงราย  vs  ส.นนทบุรี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ส.เชียงราย  vs  ส.นครราชสีมา
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
ส.นนทบุรี  vs  ส.นครราชสีมา
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs  ส.ชุมพร
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
ส.ลพบุรี  vs  ส.กาฬสินธุ์
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
ส.จันทบรี  vs  ส.ลพบุรี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
ส.ชุมพร  vs  ส.กาฬสินธุ์
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
ส.จันทบรี  vs  ส.กาฬสินธุ์
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
ส.ชุมพร  vs  ส.ลพบุรี
 พบกันหมด
08:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางหู ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ส.ชลบุรี  vs  ส.กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.สุพรรณบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ส.นนทบุรี  vs  ส.ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.ปัตตานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 2
ส.อุดรธานี  vs  ส.ตราด
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   คู่ที่ 2
ส.ชุมพร  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางหู ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.เชียงใหม่  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
พิการทางปัญญา ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมหญิง
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.ตราด
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมชาย
พิการทางปัญญา ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs  ส.ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางปัญญา ทีมชาย
พิการทางหู ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
เปตอง - พิการทางหู ทีมหญิง
รวม เปตอง  58 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   คู่ที่ 25
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
Official
ฟุตซอล - พิการทางหู
รวม ฟุตซอล  1 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู   คู่ที่ 9
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครนายก
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬาจิระนคร
Official
ฟุตบอล - พิการทางหู
รวม ฟุตบอล  1 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ผสม 50 SH1
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. ประเภททีม SH2
P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - P4 ปืนสั้นยิงช้า ทีมผสม 50 SH1
FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
Official
ยิงปืน - FTR2 ปืนยาวอัดลมเป้าล้มลุก10 ม. SH2
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 25
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชัยภูมิ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.มุกดาหาร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 26
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 27
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงยิมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) กกท.ภาค 4
Official
วอลเลย์บอล - พิการทางหู ทีมชาย ยืน
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 32
ส.พิษณุโลก  vs  ส.สมุทรสาคร
 พบกันหมด
09:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 33
ส.ลพบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด
09:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน    คู่ที่ 34
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.เชียงใหม่
 พบกันหมด
10:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน    คู่ที่ 35
ส.พิษณุโลก  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 3คน
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 3คน  
ส.สมุทรสาคร  vs  ส.พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง 5คน 
ส.พิษณุโลก  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
10:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน    คู่ที่ 36
ส.สมุทรสาคร  vs  ส.พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์บาสเกตบอล - พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย 5คน
รวม วีลแชร์บาสเกตบอล  7 รายการ  
 
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เอเป้ ทีมหญิง 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง
เซเบอร์ ทีมชาย 
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ ทีมชาย
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 2
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย
เอเป้ ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 รอบ 8 ทีม
09:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย
เซเบอร์ ทีมชาย   คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เซเบอร์ ทีมชาย
เอเป้ ทีมชาย   คู่ที่ 2
ส.ชลบุรี  vs  ส.สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย
เอเป้ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง
เอเป้ ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง
เอเป้ ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ส.ปทุมธานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
10:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมหญิง
เอเป้ ทีมชาย 
ส.สงขลา  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Official
วีลแชร์ฟันดาบ - เอเป้ ทีมชาย
รวม วีลแชร์ฟันดาบ  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel