ฟุตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พิการทางหู   สาย 1  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10:00
ส.ระยอง  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาจิระนคร
พิการทางหู   สาย 2  คู่ที่ 2
 รอบแรก
12:00
ส.นครนายก  vs  ส.นครปฐม
สนามกีฬาจิระนคร
รวม ฟุตบอล  2 รายการ